I. Dane osobowe
§ 1
1. Definicje:
• Użytkownik – osoba fizyczna, odwiedzająca, przeglądająca serwisy elektroniczne należące do Inter Tap s.c. a także otrzymująca materiały marketingowe i informacyjne od Inter Tap s.c
• Serwisy elektroniczne należące do Inter Tap s.c. – firmowe strony internetowe, produktowe strony internetowe, sklepy internetowe lub blogi, firmowe profile na portalach społecznościowych
2. Użytkownik w celu korzystania z  pełni usług oferowanych przez Inter Tap s.c. drogą elektroiczną musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych, które mogą być także podawane w późniejszym czasie.
3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji z Inter Tap s.c.i inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
5. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
§ 2
1. Administratorem danych osobowych jest Inter Tap s.c.
2. Inter Tap s.c. może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym serwisów elektronicznych Inter Tap, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności a także firmy kurierskie dostarczające towar.
§ 3
1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Inter Tap s.c.
2. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
§ 4
1. Inter Tap s.c. przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Portalu. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Inter Tap s.c. są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Inter Tap s.c. oraz jego usług.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.
§ 5
Inter Tap s.c. na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
§ 6
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Inter Tap s.c., a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Inter Tap s.c.na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Inter Tap s.c.lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.
II. Pliki cookies
§ 7
1. Inter Tap s.c. wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Inter Tap s.c.
2. Inter Tap s.c. przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:
prawidłowego działania serwisów elektronicznych, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,
zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika,
marketingowych,
statystycznych,
analitycznych.
§ 8
1. Inter Tap s.c. informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Inter Tap sc. wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Inter Tap s.c., poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.
3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
§ 9
Inter Tap s.c. informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.
III. Inne technologie
§ 10
1. Dla zapewnienia wygody użytkowania Portalu używamy technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies. LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.
2. Użycie technologii wskazanej w ust. poprzedzającym ma na celu celu świadczenie usług na jak najwyższym poziomie, tj. optymalizację działania Portalu, dostosowywanie jego treści do preferencji Użytkownika oraz realizuje cele analityczne, statystyczne i marketingowe.
IV. Dane zawarte w logach systemowych
§ 11
Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Inter Tap s.c jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.
V. Środki techniczne stosowane przez Administratora
§ 12
Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
VI. Inne
§ 13
Inter Tap s.c. będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z systemów elektronicznych.
§ 14
W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Inter Tap s.c. polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: mk@tkaninysamochodowe.pl.